Almere.org

Hoe kom je bij de Virtuele Floriade?

Stichting Digitaal Almere [DIAL] denkt dat het interessant, leuk en leerzaam is als mensen elkaar op een andere - virtuele - manier ontmoeten. Onze driedimensionale (3D) omgeving biedt die mogelijkheden. Virtual Almere/Floriade is een driedimensionale omgeving die zich richt op de communitie.

De activiteiten van Stichting Digitaal Almere concentreren zich momenteel op de Virtuele Floriade. De website staat online: http://virtualfloriade.nl

Na Almere Kennistad, nu ook Almere Smart Society mislukt

Ik heb de verantwoording aan de gemeenteraad - waar de raad via een motie bij de 'Programmabegroting 2016' naar verzocht heeft - eens goed doorgenomen. Zie: Uitvoering motie over Evaluatie Almere Smart Society (PDF)

Een ding staat als paal boven water. Van de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad deze gelden te besteden met betrokkenheid van de Almeerse burger is niets terecht gekomen. 

Het valt mij op dat er projecten opgesomd worden die, bij mij althans, nooit bekend zijn geweest. Zoals een frontline-app voor de Straatkubus (early warning system)? Ik mag hopen dat e.e.a. binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is gebleven. Bekend is dat er in Almere maar enkele ambtenaren toegang hebben tot de Straatkubus. Hebben die een app nodig? Of is deze aan meer ambtenaren beschikbaar gesteld?

Almere Smart Society ligt al twee jaar (2014 en 2015) plat en de gemeentelijke website (almeresmartsociety.org en -.net -.com) is ook nooit meer bijgewerkt, nu zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben het gewoon aan Stadhuisplein 1 eind 2013 uit hun handen laten vallen. De stuwende kracht achter het project was Raymond Versteegh uit Den Haag, hij is er gewoon uitgetrapt door Johan Bouwmeester: onze Smart City Sherpa in Brussel, stand plaats Stadhuis Almere. Gemeente ambtenaar Bouwmeester had waarschijnlijk geen tijd meer, vanwege zijn twee eigen bedrijven in Zuid Limburg en Frankrijk. Dus hebben ze het, zo lijkt het, maar opgegeven. Dwz, in het tweede en derde jaar is wel €300.000 stukgeslagen maar waaraan? Niet in samenspraak met de burger, iets dat wel lukte in het eerste jaar olv Raymond Versteegh tot eind 2013 dus. Zie: De MindMap

Mario(nette)

De gemeenteraad van Almere zou de keuze van wethouder Frits Huis, met achter zich het voltallige college van b en w, overgenomen hebben als de raad niet op zo'n grote schaal gemanipuleerd lijkt. De wethouder koos met al zijn verstand voor Media036, de licht commerciële versie en koos níet voor Almere Omroep Stichting (AOS), de subsidiespons. Zijn keuze is een advies aan de raad: na gedegen onderzoek. Althans, dat neem je aan, wanneer jouw stadsbestuur tussen twee bijna gelijke initiatieven, voor de lokale omroep Media036 kiest.

Iedereen die twee volzinnen op papier kan schrijven heeft zijn plas online al over de kwestie gedaan. Zie hiervoor het overzicht op media.inalmere.info. De spanning is inmiddels niet meer te snijden: donderdag 23 april 2015 neemt de gemeenteraad haar beslissing. Zal de raad het advies van de wethouder opvolgen, of trekt de raad haar vingers er vanaf en laat zij het over aan het Commissariaat van de Media? Die zal dan uiteindelijk de beslissing nemen. Tot zover in een notendop de ontwikkelingen.

Als gezegd is de keuze, welke groep Almeerders de zendmachtiging/licentie krijgt, voor Almeerse begrippen spannend. Er staan twee groepen, toch redelijk weldenkende mensen tegenover elkaar, die inmiddels elkaars bloed wel  kunnen drinken. Het zijn voornamelijk de vrijwilligers van beide kampen die op 'social media' de strijd met elkaar aanbinden. De twee leiders Arie Vleugel (AOS) en Willem Miermans (Media036) zijn daarentegen níet bereikbaar voor commentaar. Dit laatste buit de 'media', of wat daar voor doorgaat, maar wat graag uit.

Eén ambtenaar van goede wil

Mijn oog viel op een onderzoek - Gemeenten & social media 2015: hoe zet jouw gemeente het in? - uitgevoerd door David Kok communicatieadviseur van de raadsgriffie. Eigenlijk is hij de social media manager van de gemeente Almere. Kok doet dergelijke onderzoeken jaarlijks, maar dan via zijn eigen bedrijf de Social Media Meetlat. E.e.a in samenwerking met zijn vrienden van HowAboutYou.

Het is nu voor de vierde maal dat de jongens het social media gebruik bij Nederlandse gemeenten peilen. Wat telkenmale ontbreekt zijn de kosten die gemeenten maken. Namelijk, het gaat m.i om enorme bedragen en de gemeente die er het meeste geld insteekt doet het in dit soort tests het beste. Derhalve weet je niets zolang je de kosten niet kent. 

Ik hoop dat de onderzoekers dan ook volgend jaar wél met informatie over de kosten komen, want er gaan miljoenen om in lokale internet activiteiten van gemeenten.
Naar aanleiding van het onderzoek - waarnaar ik een verwijzing maakte op LinkedIn, in de gesloten ambtenarengroep Almere Priciples, met als titel: 'Wat kost de social media presentatie de burger??' - melde zich daar één ambtenaar van goede wil.

Robbert mét twee bb's schreef:
Voor mijn gevoel is de titel volstrekt verkeerd gekozen. "Wat kost het?" kan niet zonder "Wat levert het de samenleving op?". Bovendien zou ik het niet hebben over de "burger", maar over "ons", "de samenleving" of "inwoners van Almere".
In een groep die gaat over Almere Principles zouden dit soort dingen niet op deze manier moeten worden gepost. Niet omdat het niet mag, maar gewoon omdat je dat niet vind passen binnen de filosofie achter de Almere Principles (tenminste zoals ik 't zie).

Nieuw: MediaCafé Almere

Het was een markant gezelschap dat voor het eerst in de media geschiedenis van Almere die woensdagmiddag (8 april 2015) in de Havenkom samenkwam. Op initiatief van Bart Buijs (Prospero) waren er zo'n 10 Almeerse 'mediafiguren' op komen dagen. Hij speelde al langer met het idee om de 'Almeerse Media' eens met elkaar te laten praten. Een mooie aanleiding voor de organisatie van een MediaCafé is het veldwerk dat Prof. Henri Beunders (Erasmus Universiteit) een paar maanden geleden in Almere heeft verricht. Zie - Veldwerk Almere: Leegte in het landschap.

Henri Beunders veldwerk werd namelijk daags na zijn presentatie in het Haagse perscentrum Nieuwspoort op Twitter volledig afgeserveerd door de lokale media. Het zou broddelwerk zijn, ongenuanceerd en de verkeerde en/of discutabele bronnen zouden zijn geraadpleegd. Journalistiek commentaar of anderszins berichtgeving over dit universitaire onderzoek haalde de lokale media níet. Reden voor Bart Buijs om de Almeerse jongens en meisjes mediascribenten eens uit te nodigen én tevens reden gelijk maar 'n MediaCafé in Almere op te richten.

Nieuwsflits

We hebben 13 gasten en geen leden online

U bevindt zich hier: Home