Na Almere Kennistad, nu ook Almere Smart Society mislukt

  • Afdrukken

Ik heb de verantwoording aan de gemeenteraad - waar de raad via een motie bij de 'Programmabegroting 2016' naar verzocht heeft - eens goed doorgenomen. Zie: Uitvoering motie over Evaluatie Almere Smart Society (PDF)

Een ding staat als paal boven water. Van de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad deze gelden te besteden met betrokkenheid van de Almeerse burger is niets terecht gekomen. 

Het valt mij op dat er projecten opgesomd worden die, bij mij althans, nooit bekend zijn geweest. Zoals een frontline-app voor de Straatkubus (early warning system)? Ik mag hopen dat e.e.a. binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is gebleven. Bekend is dat er in Almere maar enkele ambtenaren toegang hebben tot de Straatkubus. Hebben die een app nodig? Of is deze aan meer ambtenaren beschikbaar gesteld?

Almere Smart Society ligt al twee jaar (2014 en 2015) plat en de gemeentelijke website (almeresmartsociety.org en -.net -.com) is ook nooit meer bijgewerkt, nu zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben het gewoon aan Stadhuisplein 1 eind 2013 uit hun handen laten vallen. De stuwende kracht achter het project was Raymond Versteegh uit Den Haag, hij is er gewoon uitgetrapt door Johan Bouwmeester: onze Smart City Sherpa in Brussel, stand plaats Stadhuis Almere. Gemeente ambtenaar Bouwmeester had waarschijnlijk geen tijd meer, vanwege zijn twee eigen bedrijven in Zuid Limburg en Frankrijk. Dus hebben ze het, zo lijkt het, maar opgegeven. Dwz, in het tweede en derde jaar is wel €300.000 stukgeslagen maar waaraan? Niet in samenspraak met de burger, iets dat wel lukte in het eerste jaar olv Raymond Versteegh tot eind 2013 dus. Zie: De MindMap

Het is D66 wethouder René Peeters uit Almere die Almere Smart Society heeft ingeruild voor Growing Green Cities (Onderwijs) zonder daar ook maar een woord over te communiceren. Geen medium heeft daarover geschreven: ze hebben namelijk niets aangereikt gekregen van de afd. Communicatie, dus er was geen nieuws,..

Zulke wendingen worden er gemaakt omdat één D66 wethouder onderwijs in zijn portefeuille heeft. Almere ging van de ene dag op de andere over van een Smart Society in een akelig groen milieu product. Zo zet men hier hun 'visies' met regelmaat overboord. Blijkbaar omdat er bij elk nieuw jaar een nieuw budget past.

Het is idioot nu alsnog met Philips straatverlichting en wifi contactpunten uit te gaan voeren. Dit kan alleen als de gemeente haar afspraken jegens Philips niet is na gekomen, dát zou mij niet verbazen.

Dus de gemeenteraad staat voor schut omdat de eerste 150.000 Euro wel op zijn plaats is gekomen (olv Raymond Versteegh projecten met de burger uitvoeren). Maar de 300.000 euro in de twee jaar daarna, zijn in het geheel niet ten gunste van de burger is gekomen,... En kijk dat was wél de voorwaarde van de gemeenteraad. Wie heeft die 300.000 eigenlijk achterover gedrukt, was het wethouder Peeters en D66?

Cartoon van Maarten Wolterink

Zie ook:
Geld Almere Smart Society ging voornamelijk naar manager (23 maart 2016)
Vragen raadsfracties over Almere Smart Society (9 maart 2016)
Project met ICT-bedrijven voldoet niet aan verwachtingen (8 februari 2016)
Zwartboek Almere Kennisstad