Eén ambtenaar van goede wil

  • Afdrukken

Mijn oog viel op een onderzoek - Gemeenten & social media 2015: hoe zet jouw gemeente het in? - uitgevoerd door David Kok communicatieadviseur van de raadsgriffie. Eigenlijk is hij de social media manager van de gemeente Almere. Kok doet dergelijke onderzoeken jaarlijks, maar dan via zijn eigen bedrijf de Social Media Meetlat. E.e.a in samenwerking met zijn vrienden van HowAboutYou.

Het is nu voor de vierde maal dat de jongens het social media gebruik bij Nederlandse gemeenten peilen. Wat telkenmale ontbreekt zijn de kosten die gemeenten maken. Namelijk, het gaat m.i om enorme bedragen en de gemeente die er het meeste geld insteekt doet het in dit soort tests het beste. Derhalve weet je niets zolang je de kosten niet kent. 

Ik hoop dat de onderzoekers dan ook volgend jaar wél met informatie over de kosten komen, want er gaan miljoenen om in lokale internet activiteiten van gemeenten.
Naar aanleiding van het onderzoek - waarnaar ik een verwijzing maakte op LinkedIn, in de gesloten ambtenarengroep Almere Priciples, met als titel: 'Wat kost de social media presentatie de burger??' - melde zich daar één ambtenaar van goede wil.

Robbert mét twee bb's schreef:
Voor mijn gevoel is de titel volstrekt verkeerd gekozen. "Wat kost het?" kan niet zonder "Wat levert het de samenleving op?". Bovendien zou ik het niet hebben over de "burger", maar over "ons", "de samenleving" of "inwoners van Almere".
In een groep die gaat over Almere Principles zouden dit soort dingen niet op deze manier moeten worden gepost. Niet omdat het niet mag, maar gewoon omdat je dat niet vind passen binnen de filosofie achter de Almere Principles (tenminste zoals ik 't zie).

Waarop ik antwoordde:
Daarmee is de vraag niet beantwoord en bovendien ga ik over mijn eigen woorden, ook in deze groep,... Het gaat om dit onderzoek dat elk jaar 'vergeet', bewust of onbewust, de kosten die gemeenten maken mee te nemen. Een leermomentje voor je collega David Kok. Bovendien ben ik van mening dat deze nieuwe internet kanalen door de lokale overheid slechts gebruikt worden om nog meer propaganda over de stad uit te strooien.

Internet activiteiten worden overtrokken opgepakt door gemeenten in Nederland. Ik richt mijn oog met name op de gemeente Almere, ik woon in Almere. In Almere is door Annemarie Jorritsma een nogal prijzig ‘klant contact centrum’ in het leven geroepen. Zie, http://z.dial.nl/1L0dypr.

Al in 2008 verbaasde ik mij over de onuitputtelijk financiële bronnen van de gemeenten voor hun webpresentaties. Zie, http://z.dial.nl/PF26hA. Met als resultaat dat Almere inderdaad op de eerste plaats eindigde van de toenmalige ‘Overheidsmonitor’. Toen al constateerde ik dat de gemeente die met het meeste geld komt aanzetten, het hoogste scoort. Ik vind dit soort competities onbehoorlijk en niet passen bij de overheid. Ook dit onderzoek draagt mee aan die ‘ratrace’ met overheidsgeld. Doe gewoon je werk, zo sober en effectief mogelijk, zorg voor kwaliteit. En laat ook eens iets aan de markt over. Maar als je dan toch dergelijke onderzoeken doet, vertel dan ook wat voor kosten de gemeenten maken voor een compleet beeld.

De lokale overheid schiet door in communicatie aspiraties. Sommigen beginnen dat nu wel in te zien, zoals de SP in Gelderland: SP Gelderland wil minder voorlichters en meer journalisten. Zie, http://z.dial.nl/1L0dhTA.

Robbert wat ongemakkelijk antwoordt:
Ik bedoel het niet al te kritisch. Ik wilde de discussie in een iets ander licht plaatsen. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ben het op een aantal punten met je eens. Ik vind inderdaad dat ik mijn werk zo sober en effectief mogelijk moet doen. Maar wel in contact met inwoners en bedrijven. Dat betekent overigens bij voorkeur gewoon dat we in de stad contact moeten hebben met mensen. Waar dat niet gaat kun je altijd nog gebruik maken van andere communicatie instrumenten.

En toen was het mijn beurt:
Mooi Robbert. Tien maanden is er in deze groep niets geschreven en nu gaat het direct al over: 'contact met inwoners en bedrijven'. Precies de plek waar ik wezen wil. Waarschijnlijk werk je nog niet lang genoeg in Almere om de gang van zaken goed te beschouwen. Ik zal je hier even bijpraten.

De Almere Priciples zijn de dode letters van de stad, laten we het zevende principe er even uitlichten: 'Mensen maken de stad - Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, met bezieling en waardigheid.'

Dit is een leugen. Om die reden kan dit zevende principe per direct uit de Almere Priciples worden geschrapt. Om dit wél waar te kunnen maken, moet er in Almere eerst een bom ontploffen op alle quangos (quasi autonome non-gouvernementele organisaties) die de stad rijk is. Te beginnen met de opheffing van het EDBA en de Schoor.

Er wordt wel samengewerkt in de stad, echter alleen in een circuit van jaknikkers en hielenlikkers. Deze mensen hebben ze in Almere liefkozend de ambassadeurs van de stad genoemd. De 'belangrijkste' ambassadeurs mogen/mochten komen barbecueën bij A. Jorritsma thuis. Het is niet te hopen dat F. Weerwind er gelijke selectieprocedures op na zal houden.

De mensen met enigszins kritiek op het reilen en zeilen van de gemeentelijke organisatie worden in Almere doodgezwegen, ze bestaan eenvoudig niet. Persoonlijk zou ik mijn criticasters omarmen in de hoop iets van hen te leren. De gemeentelijke organisatie doet het tegenovergestelde en stoot deze mensen af. 

Marc van Rooij, de burgerinitiatiefnemer van de Floriade is niet meer betrokken bij de Floriade. Hij had hier en daar een kritische noot. Het laatste woord is daar nog niet over gesproken, De Rooij komt als boemerang terug, dat zal later dit jaar wel blijken. En waar is dat voor nodig?

Dan is er Henk Struik, lees zijn relaas even hier: http://henkstruik.blogspot.nl/2015/09/almere-hard-voor-actieve-bewoners.html

Mijn deel was idem dito: stront voor dank. En zo zijn er veel meer, maar ja 'ze bestaan niet', dus hoe erg is het?

De gemeente Almere, samen met hun quangos lijden aan het 'not-invented-here-syndrome' (http://www.creatiefdenken.com/not-invented-here.php). Een dergelijke ziekte staat lijnrecht tegenover al die mooie principes. Ik zeg opheffen de Almere Principles die men aan Stadhuisplein 1 niet kan waarmaken.

Een ambtenarenkorps waarvaan twee derde buiten de stad woont, heeft veel te weinig affectie met stadsbewoners. Hier ligt mede een kern van het probleem, dat voor de gemeente helemaal geen probleem is,..

Er zal niets veranderen, ook niet door de komst van een nieuwe burgemeester van D66 huize. Het is D66 die Almere Smart Society heeft ingeruild voor Growing Green City's zonder daar ook maar een woord over te communiceren. Geen medium heeft daarover geschreven: ze hebben namelijk niets aangereikt gekregen van de afd. Communicatie, dus er was geen nieuws,.. 

Zulke wendingen worden er gemaakt omdat één D66 wethouder onderwijs in zijn portefeuille heeft. Almere ging van de ene dag op de andere over van een Smart City in een akelig groen milieu product. Zo zet men hier hun 'visies' met regelmaat overboord. Blijkbaar omdat er bij elk nieuw jaar een nieuw budget past.

Momenteel bespreekt de gemeenteraad het 'beter aanbesteden' van werkzaamheden van de gemeente aan het lokale bedrijfsleven. Sinds ik in Almere kwam wonen, in 1993, is hier discussie over. En nu weer. Het zijn louter de bestaande relaties van jaknikkers en ander meegaand publiek die het werk te verdelen hebben, ook hierin zie ik geen verandering optreden. Het is Groep Baljet, Groep Baljet en nogmaals Groep Baljet, om maar is een voorbeeld te noemen.

Zo Robbert mét twee bb's, ik hoop dat je enigszins bent bijgepraat. Ik wens je veel succes met het samenwerken met alle ellebogenwerkers in Almere. Over mij kun je nog iets lezen op: http://about.me/almere.