Mario(nette)

  • Afdrukken

De gemeenteraad van Almere zou de keuze van wethouder Frits Huis, met achter zich het voltallige college van b en w, overgenomen hebben als de raad niet op zo'n grote schaal gemanipuleerd lijkt. De wethouder koos met al zijn verstand voor Media036, de licht commerciële versie en koos níet voor Almere Omroep Stichting (AOS), de subsidiespons. Zijn keuze is een advies aan de raad: na gedegen onderzoek. Althans, dat neem je aan, wanneer jouw stadsbestuur tussen twee bijna gelijke initiatieven, voor de lokale omroep Media036 kiest.

Iedereen die twee volzinnen op papier kan schrijven heeft zijn plas online al over de kwestie gedaan. Zie hiervoor het overzicht op media.inalmere.info. De spanning is inmiddels niet meer te snijden: donderdag 23 april 2015 neemt de gemeenteraad haar beslissing. Zal de raad het advies van de wethouder opvolgen, of trekt de raad haar vingers er vanaf en laat zij het over aan het Commissariaat van de Media? Die zal dan uiteindelijk de beslissing nemen. Tot zover in een notendop de ontwikkelingen.

Als gezegd is de keuze, welke groep Almeerders de zendmachtiging/licentie krijgt, voor Almeerse begrippen spannend. Er staan twee groepen, toch redelijk weldenkende mensen tegenover elkaar, die inmiddels elkaars bloed wel  kunnen drinken. Het zijn voornamelijk de vrijwilligers van beide kampen die op 'social media' de strijd met elkaar aanbinden. De twee leiders Arie Vleugel (AOS) en Willem Miermans (Media036) zijn daarentegen níet bereikbaar voor commentaar. Dit laatste buit de 'media', of wat daar voor doorgaat, maar wat graag uit.

Almere Diep (Lees: Mario Withoud) heeft zichzelf aan dit conflict een 24/7 taak gegeven. Het ene na het andere eenzijdig belichtte artikel verschijnt. Je kunt ook zeggen, nu graven ze echt diep. Hoofdredacteur Withoud: Zeg meneer Miermans, bent u echt de Almeerse Berlusconi, zoals het raadslid Johan de Leeuw van AP/OPA opmerkte? Ja toch, als u 30 procent managersfee in uw zak gaat steken? Meneer Vleugel, is het werkelijk zo dat u, uw onverhuurbare pand ad € 30.000,- gaat verhuren aan AOS. En waarom staan Henk Struik en Richard Vierbergen zo ongeveer als de belangrijkste vrijwilligers op de aos-site, terwijl ze zelf zeggen dat ze helemaal niet meedoen. En waarom is er geen verplichte vertegenwoordiger voor etnische minderheden in de Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)?  Sorry jongens en meisjes van de media en Almere Diep in het bijzonder,.. Géén commentaar, wij wachten nog even tot er een besluit ligt, aldus de heren.

En dus is 'hoor en wederhoor' niet meer aan de orde,... Dwz. volgens Withoud: 'Je doet aan wederhoor. Diegene wil echter niet met de pers praten en maakt dus geen gebruik van zijn recht op wederhoor.'

Maar er is meer aan de hand met al die schrijverij van o.a. Mario Withoud. Er is een innige verstrengeling van belangen tussen diverse mediapartijen in Almere. Sommige doen 'het' met elkaar en anderen kun je beter kapot maken, is de gedachte. Zo was het opmerkelijk dat Withoud de voorpagina van Almere Deze Week vol schreef met een artikel waarin meningen van, voornamelijk bevriende politici van AOS, werden belicht. Inderdaad eenzijdig en daardoor duidelijk een klap in het gezicht van Media036. Miermans had - geheel terecht op 15 april 2015 - in zijn nieuwsbrief opgemerkt:

Vorige week is er een persbericht uitgegeven vanuit de gemeente Almere m.b.t. de voorkeur voor toewijzing van de omroep licentie. De lokale en regionale media hebben hier volop over gepubliceerd, maar helaas zijn er bij enkele publicaties naar gelieven onderdelen uitgehaald, op eigen wijze geïnterpreteerd, is tekst aangepast en/of onwaarheden toegevoegd. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat een nieuwe mediaspeler op de (advertentie)markt niet gewenst is. Dit zou ook de roep bij enkele media om de licentie aan geen van beide kandidaten toe te kennen verklaren. Aangezien het een kort persbericht vanuit de gemeente betreft, wat prima in zijn geheel is op te nemen, sturen wij hem bij deze onderstaand en onbewerkt toe. (Staat integraal onderaan dit schrijven).

Vreemd dat hoofdredacteur van Almere Diep Mario Withoud dit, op zijn geheel eigen wijze, 'recht gaat zetten' op de voorpagina van Almere Deze Week(...) Het zou een vriendendienst kunnen zijn? Namelijk, even later kwam dan het artikel op Almere Diep met de kop: Keuze voor 'Berlusconi van Almere' alsmaar onzekerder. Geschreven door Marcel Beijer, Hestia Ruben en Mario Withoud. De eerste twee namen van de Almere Deze Week redactieleden zijn nu bij het artikel op Almere Diep weggehaald. Helaas, wéér een poging Media036 onderuit te halen.

Midden in de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 april (4:45 uur) post Withoud een derde artikel over de kwestie. Waarschijnlijk is hij geschrokken van enige commotie rond zijn eigen optreden. Zijn derde artikel mag AOS het een beetje ontgelden: Withoud wil graag laten zien dat hij helemaal geen partij gekozen heeft,..

Het mag duidelijk zijn dat Almere en haar ingezetenen het zwaar te voortduren hebben onder te trage besluitvorming, in dit dossier. Hoe langer dit duurt hoe meer journalistenvingers versleten zullen raken, door vooral jaloezie en afgunst. Het verzoek aan de gemeenteraad van Almere is dan ook de avond van 23 april 2015 te besluiten wie hier de beste papieren heeft.  

Persbericht (onbewerkt) vanuit de gemeente Almere:

Voorkeur voor Media036 bij toewijzen zendmachtiging
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om een voorkeur uit te spreken voor Media036 bij het toewijzen van de zendmachtiging voor de lokale omroep in Almere. Elke vijf jaar wordt de zendmachtiging voor de lokale omroep toegewezen door het Commissariaat voor de Media (CvdM). De Almeerse Omroep Stichting (AOS), Media036 en RTV Almere hebben een aanvraag ingediend bij het CvdM om hiervoor in aanmerking te komen. Als meerdere partijen voldoen aan de eisen van de Mediawet, adviseert de gemeenteraad het CvdM over de toewijzing van de zendmachtiging.

AOS en Media036 voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Mediawet. RTV Almere heeft zich teruggetrokken. In gevallen waarbij er sprake is van meerdere lokale omroepen die aan deze eisen voldoen en die niet gaan samenwerken, geeft het CvdM de voorkeur aan het meest lokale initiatief. Media036 heeft volgens het college de meest lokale samenwerkingsverbanden vastgelegd. Daarnaast gaat de begroting van Media036 uit van minder gemeentelijke middelen dan AOS, namelijk het maximaal beschikbare bedrag van € 47.000,00. Tot slot voldoet het programmabeleid bepalend orgaan (pbo) van Media036 zowel aan de eisen zoals gesteld in de Mediawet, als aan de nadere uitwerking van het CvdM.

Mogelijkheid fusie
Voordat het college de gemeenteraad adviseert over een voorkeur, heeft het college onderzocht of de partijen samen kunnen gaan. In een gesprek tussen de gemeente, AOS en Media036 zijn de mogelijkheden voor een fusie onderzocht. De conclusie van het gesprek was dat de verschillen tussen de twee partijen te groot zijn en zij niet zullen fuseren tot één partij of zullen samenwerken.

(Einde persbericht)