Almere.org

Almere introduceert HaC Almere: een hectare cultuur

In reactie op het veranderende rijkscultuurbeleid slaat Almere een nieuwe weg in naar een cultuuraanbod dat past bij een stad die in 2022 de Floriade mag organiseren. Wethouder Arno Visser van Cultuur presenteert de Cultuurbrief getiteld "Modern, zelfbewust en toegankelijk" met een ambitieuze moderne visie; een nieuw perspectief voor het cultuuraanbod in de snelst groeiende stad van Nederland.Almere formuleert antwoord op de waarschuwing van de Raad van Cultuur. In haar advies waarschuwt de raad het Kabinet dat de omvang van de rijksbezuinigingen in combinatie met de gemeentelijke bezuinigingen een slag slaan in de kern van het bestel. “Zonder educatie geen cultuurminnend publiek. Zonder plaatsen voor experiment en ontwikkeling geen kweekvijver voor talent.” Visser: “Die waarschuwing nemen wij ter harte. We zetten serieus in op de educatie en creatie.”

Almere biedt ruimte: een hectare cultuur
Essentieel onderdeel van de Cultuurbrief is het unieke cultuurgebouw van Sanaa uit 2007, architectonisch van internationale allure, in Almere Centrum. Hier komt het hart en middelpunt van diverse cultuurfuncties. Het omvat een hectare, 100 x 100 meter, aan cultuur. Hier krijgen verschillende cultuurfuncties op bijzondere wijze een plek. Museum De Paviljoens, De Schouwburg, ze bewegen mee in een doorontwikkeling in het cultuuraanbod. Het Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap (CASla) maar ook het International New Town Institute (INTI) kunnen hier eveneens een plaats in krijgen.

Sturen door scherpe opdrachtformulering
In deze hectare wordt het cultuuraanbod geprogrammeerd op een nieuwe, bij Almere passende, manier. De stad Almere zelf is immers een moderne creatie, anders opgezet dan klassieke steden. Ook het klassieke organisatiemodel met aparte instituties kan losgelaten worden. Het nieuwe beleid focust op de cultuurfuncties zelf, in plaats van op de organisaties. 

Onder één dak
Het nieuwe beleid gaat eerst kaders doorbreken en daarna zonder strikte voorwaarden ruimte geven. Visser: “Geen voorwaarden, maar spelregels is het motto. Diverse kunstvormen worden letterlijk onder één dak gebracht. De hectare cultuur wordt het stedelijk hart van nieuwe cultuurprogrammering. Bijna twee voetbalvelden groot, met diverse verschijningsvormen en samenwerkingsverbanden, het jaar rond, met aanbod gedurende alle seizoenen. Toegankelijk door locatie en uitstraling, maar ook met het vrij aanbieden van (delen van) exposities en het regelmatig gratis aanbieden van concerten en voorstellingen.”

Artistiek leider creëert
Geen klassieke organisatievorm, geen vaste hokjes en ook geen vooraf bepaalde vierkante meters. Maar flexibel georganiseerd en via een open structuur. Ook de geldstromen worden gebundeld. Wat het publiek te zien krijgt, is steeds het gevolg van de inhoudelijke keuze en verschilt in de loop van het cultureel seizoen; de ene keer de nadruk op beeldende kunst, dan weer architectuur, vervolgens muziek of theater. Een afwisselende mix van aanbod van de kunsten. Het aanbod verandert zoals de stad Almere groeit en verandert. Dit naar analogie van de organische stedelijke ontwikkeling die Almere propageert.

In dit nieuwe concept staat een artistiek leider aan het hoofd. Deze is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen beeldende kunst, architectuur, theater en productie via een overkoepelende programmering. De hectare cultuur wordt door hem/haar vier jaar lang naar eigen inzicht ontwikkeld. De gemeente geeft steeds een actuele opdracht mee, geënt op de ontwikkeling van de stad en de cultuurnota's van het Rijk.

De artistiek leider wordt steeds voor vier jaar aangesteld. Visser: ”Hij of zij krijgt een opdracht mee, passend in de tijd, waarin vrijheid voor het experiment is en aandacht voor de vraag vanuit de stad vanzelfsprekend is. Zo kan steeds een ander accent, steeds een actuele invulling worden gegeven, of het nu gaat om de programmering van theater, muziek en toneel, de presentatie van beeldende kunst of architectuur dan wel de productie van festivals en concoursen."

Bouwen en creëren
De hectare cultuur is het moderne Almeerse model van cultuur organiseren, steeds zelfbewust in zijn reflectie op het heden, altijd toegankelijk door zijn ligging en aantrekkelijke programmering. Visser:“De hectare cultuur is voor de artistiek leider wat de kavel is voor particuliere Almeerder: je bouwt en creëert cultuur, je maakt wat niet eerder was. Uit combinatie van toneel, beeldende kunst en muziek, met educatie en excursie, kunst in openbare ruimte, ontstaat cultuur die nergens in Nederland zo wordt aangeboden. Zoals je in Almere Poort met particulier opdrachtgeverschap de vrijheid hebt en er iets unieks ontstaat."

De artistiek leider stelt tevens vier maal een artist-residence aan, in vier afwisselende disciplines, die een atelier krijgen in HaC Almere.

Nieuwsflits

We hebben 42 gasten en geen leden online

U bevindt zich hier: Home Over Almere! Kunst en Cultuur Almere introduceert HaC Almere: een hectare cultuur