Almere.org

Almere pleit voor gefaseerde aanpak IJmeerlijn

De gemeente Almere houdt vast aan de aanleg van de IJmeerlijn, een directe verbinding tussen Almere (Pampus) en Amsterdam (IJburg). Deze lijn kan gefaseerd worden aangepakt, gekoppeld aan een reële vraag naar woningen en bedrijven. Dat is de kern van de Almeerse reactie op de Consultatienotitie van het Rijks- en regioprogramma Almere-Amsterdam-Markermeer, die in juli verscheen.



In de afgelopen jaren zijn binnen het Rijks- en regioprogramma grote successen bereikt. Zo zijn er afspraken gemaakt over de sociaal economische agenda, de verbreding van de A6 en de verbetering van de binnenstedelijke bereikbaarheid van Almere,en is er overeenstemming over de ontwikkeling van Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold. Centrum-Weerwater is bedacht als een kansenkaart, waarbij de eerste kans – de Floriade 2022 – zich reeds heeft aangediend; in Almere Oosterwold is gekozen voor organische groei. 

Wat resteert, is een besluit over de IJmeerlijn. Volgens wethouder Adri Duivesteijn is de IJmeerlijn van essentieel belang voor een verantwoorde groei van Almere: “Alleen als Almere in alle windstreken wordt ontsloten – wat oorspronkelijk, voor het schrappen van de Markerwaard, ook de bedoeling was – kan sprake zijn van een gezonde stad. Een stad die werkelijk is verankerd in de Metropoolregio Amsterdam, die economisch aantrekkelijk is, die gedifferentieerd is. Het leuke is dat met de aanleg van de IJmeerlijn ook de Metropoolregio diverser wordt; Almere voegt woon- en werkgebieden toe die elders in de regio niet te vinden zijn.”

Het stadsbestuur pleit dan ook al geruime tijd voor een IJmeerlijn. Almere staat daarin niet alleen. In de RAAM-brief, die dateert uit 2009, spreekt het kabinet haar voorkeur uit voor een westelijke ontwikkeling van Almere, inclusief een IJmeerlijn. De voorwaarde die het Rijk daarbij heeft gesteld, is dat de kosten en baten beter met elkaar in balans moeten worden gebracht. 

De Werkmaatschappij Almere-Amsterdam heeft voldaan aan deze opdracht. In de afgelopen periode is, door inschakeling van de markt, gebleken dat een forse kostenreductie mogelijk is; van €4,5 of €5,5 miljard (respectievelijk een brug of tunnel) naar €1,9 of €2,2 miljard. De belangrijkste besparing bestaat uit de keuze voor een metroverbinding, waarmee Almere integraal onderdeel wordt van het Amsterdamse metrostelsel. 

Nu moet een keuze worden gemaakt. Naar verwachting verschijnt eind 2012 de Rijksstructuurvisie, waarin het lange termijn perspectief voor het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer wordt vastgelegd. Met de Consultatienotitie heeft het Rijk betrokken partijen gevraagd naar het door hen gewenste verstedelijkingsconcept. Met de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Flevoland houdt ook Almere vast aan de aanleg van de IJmeerlijn. “De gemeente vraagt het Rijk om de discussie over het verstedelijkingsconcept voor Almere definitief te slechten, en de westelijke ontwikkeling van Almere – met IJmeerlijn – als enig gewenst verstedelijkingsconcept in de Rijksstructuurvisie vast te leggen.” Tegelijkertijd stelt Almere dat de IJmeerlijn gefaseerd kan worden ontwikkeld, op basis van een reële vraag naar woningen en bedrijven. Duivesteijn: “Een positief besluit over de IJmeerlijn betekent niet dat er vandaag geïnvesteerd moet worden. Wat wij van de overheid vragen, is een gedeeld toekomstbeeld. Wat willen wij op de lange termijn, dus ver na de crisis, met de Metropoolregio Amsterdam? Vervolgens kunnen we deze gedeelde ambities stap voor stap verwezenlijken.” Concreet betekent dit dat de verlenging van de metro in Amsterdam als een zelfstandig project ter hand zou kunnen worden genomen. Gelijktijdig kan aan Almeerse zijde de reservering voor de lijn in de plannen worden opgenomen. Op het moment dat een start moet worden gemaakt met Almere Pampus, zal het Rijk het 2e investeringsbesluit voor de IJmeerlijn moeten nemen. Vervolgens kan dan het tweede deel –de stap van IJburg óver het water heen, naar Almere Pampus en naar Almere Centrum – worden gerealiseerd.

Nieuwsflits

We hebben 19 gasten en geen leden online

U bevindt zich hier: Home Kort Nieuws Almere pleit voor gefaseerde aanpak IJmeerlijn