Almere.org

EDBA bestaat 2 jaar: aantal nieuwe banen minimaal

De Economic Development Board Almere (EDBA) bestaat in april twee jaar. Op maandagavond 5 maart 2012 organiseerde EDBA een druk bezochte ‘tussenstandbijeenkomst’, waar zo’n 150 aanwezigen de mijlpalen van de afgelopen twee jaar voorbij zagen komen. De EDBA is opgericht om de doelstelling van 100.000 extra banen in 2030 te realiseren samen met ondernemers, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ook wel de 4 O’s genoemd. Tijdens deze bijeenkomst op de illustratieve 30e verdieping van de WTC Carlton Tower in Almere brachten de boardleden verslag uit van de mijlpalen, projecten, plannen en businesscases die er zijn. De insteek is samenwerking tussen bedrijven, het onderwijs, onderzoekers en de overheid.

Van Dorenmalen (voorzitter cluster ICT&Media EDBA): “In het leven heb je twee kansen: je doet iets of je doet niets. Almere doet iets.

Namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaf directeur-generaal Annemie Burger acte de presence. Zij vertelde dat aansluiting bij één van de topsectoren en gebruik maken van de kennis en het netwerk van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in deze tijd met weinig geld Almere het meest kan opleveren. “Daarbij is er een investeringsfonds van € 500 miljoen euro; dat móet toch zoden aan de dijk zetten”, aldus Burger.

De EDBA richt zich op vijf kansrijke clusters. Voorzitter van cluster ICT & Media, Harry van Dorenmalen, vertelde over twee grote projecten binnen zijn cluster: Almere DataCapital en Almere Smart City. Van Dorenmalen: “Bij IBM heb ik geleerd dat ‘comfort and growth don’t go together’. Ook moeten we proberen iets te doen waar we goed in zijn en waar men voor wil betalen en wat mensen willen hebben. Dat denken we met Almere DataCapital in handen te hebben”. De EDBA zet in eerste instantie in op de opslag, be- en verwerking van ‘big’ data in de zorgsector. De markt voor dataopslag zal de komende jaren alleen nog maar groeien. Er is meer en goedkopere opslagcapaciteit nodig. Almere gaat een interessante propositie bieden voor de opslag van data en investeren in een ecosysteem van MKB-bedrijven en kennisontwikkeling om innovatieve dingen te doen met die data. Dat is nieuw, dat is anders en daarmee gaan we de boer op. Smart City is het andere grote project binnen het ICT-cluster. Alle processen in een stad kunnen intelligenter en op elkaar afgestemd worden. Dat geeft een enorme economische potentie, kostenbesparingen en een fijn woon- en werkklimaat.

De plannen binnen het cluster Handel & Logistiek werden door clustervoorzitter Wimar Jaeger uit de doeken gedaan. Jaeger: “Vroeger had Nederland de Hanzesteden. Nu krijgen we Websteden. Offline wordt verbonden met online. We willen een structuur neerleggen voor online winkels. Verder is het rond zorglogistiek heel simpel. We gaan bestaande logistieke kennis toepassen in de zorg. Dat levert enorme kostenbesparingen op. Dat spreekt de ziekenhuizen in de regio waar wij mee willen samenwerken zeker aan”. Voor de groei van de handel en logistiek in Almere is er een overslagterminal nodig voor het vervoer over water. Ondernemers uit Almere willen investeren in een overslagterminal bij bedrijventerrein De Vaart.

Het cluster Duurzaam Almere ondersteunt ondernemers die innovatieve en duurzame ideeën hebben. Ondernemers van FloatingLife vertelden dat zij een rendabele businesscase hebben  voor een tijdelijke duurzame drijvende wijk in Pampushaven. De basis is een volledig zelfvoorzienende drijvende nutseenheid die energie levert, sanitatie regelt en voor schoon drinkwater zorgt. De rendabele exploitatie betreft een periode van 15 jaar. De eerste afnemer is Stadgenoot met de drijvende blauwe gebouwen. Het Leger des Heils ondertekende tijdens deze bijeenkomst een intentieovereenkomst om in Almere kleding in te zamelen vanuit heel Nederland waarvan de stof wordt gerecycled voor het maken van nieuwe stof. Ed Bosma (Leger des Heils): “We halen een Amsterdamse Arena vol afgedankte kleding op per jaar. Daar móeten we iets mee doen”. Het project biedt werkgelegenheid aan 30 mensen die hierdoor weer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en het draagt bij een duurzame nieuwe keten. Binnen het cluster zijn ook nog twee andere initiatieven gaande: de ontwikkeling van stadslandbouw in Almere en het verduurzamen van bestaande woningen.

De plannen en projecten van het cluster Health, Wellness & Life Sciences is door voorzitter Jeltje Schraverus gepresenteerd. “De zorgsector is nog steeds een groeisector. Er ligt een uniek fundament in Almere en innovaties zullen we in de toekomst met name ontmoeten in de ‘cross overs’ van de clusters". Daarvoor zijn Almere DataCapital en de plannen voor de zorglogistiek beeldende voorbeelden.

Over het cluster Luchthaven Lelystad kon voorzitter Bert Gijsberts melden dat het wachten is op het advies van de Alders-tafel, voordat de economische ontwikkeling van de luchthaven ook voor Almere perspectief gaat bieden. Dat advies is aanstaande. Gijsberts: “Eén miljoen reizigers moeten worden bediend door 800 werknemers, dat geeft een behoorlijke economische importantie aan”.  Maar er wordt met name gemikt op de onderhoudsbedrijven voor de vliegtuigen, waar Schiphol straks geen ruimte meer voor heeft.

Vanuit de themagroep Arbeidsmarkt & Onderwijs meldde voorzitter Leo Houwen dat er in januari een werkconferentie is geweest met ondernemers en onderwijsinstellingen uit Almere over de mismatch tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Er zijn ook mensen die mee willen helpen de oplossingen verder uit te werken. In april maakt de themagroep een keuze welke oplossingen bij de kop gepakt worden en door wie. Over het te kort aan jongeren die kiezen voor technische opleidingen zegt Houwen het volgende: "We moeten kinderen en hun ouders structureel enthousiasmeren voor vakmanschap".

Kortom, een keur aan initiatieven, maar er is meer te lezen in het jaarverslag van 2011 van de EDBA :: PDF File

 

 

Nieuwsflits

We hebben 41 gasten en geen leden online

U bevindt zich hier: Home Over Almere! Politiek EDBA bestaat 2 jaar: aantal nieuwe banen minimaal